A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2004. (V. 21.) sz. rendelete

a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról

A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2) bek-ben megállapított jogkörét gyakorolva Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995. (X. 20.) számú a Fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 2. § (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

1. § A R. 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Vendéglátó üzletek nem eseti jellegű kitelepülésekor közterületen zene szolgáltatása tilos, kiszolgálás 23.30-ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig meg kell szüntetni.”

Jelen rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba.

Budapest, 2004. május 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző