A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (IX. 15.) sz. rendelete

az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról

1. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb számú eb a polgármester külön engedélyével tartható az állattartással elsődlegesen érintett közvetlen szomszédok többségének - 75%-ának - hozzájárulásával.”

2. § Az R. 9. § (1) bekezdése hatályát veszti.

3. § Az R. 13. § hatályát veszti.

4. § Az R. 14. § (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.

5. § Az R. 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 10 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2004. szeptember 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző