A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének 42/2004. (XII. 23.) rendelete

az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, a 19/2004. (VI. 28.) rendelettel módosított 6/2004. (II. 16.) sz. rendelet módosításáról

A Képviselőtestület az alábbiak szerint módosítja a Ferencvárosi Önkormányzat 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004. (II.16.) számú önkormányzati rendeletét

1. § (1) A Képviselőtestület az alaprendelet 8. § bekezdésében megállapított 2004. évi költségvetési

bevételi főösszegét 1 317 873 eFt-tal

kiadási főösszegét 1 317 873 eFt-tal

megemeli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összeggel az alábbi bevételeket módosítja:

- működési bevételeket 280 983 eFt-tal,

- az önkormányzat sajátos működési bevételeit 201 870 eFt-tal

- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 733 646 eFt-tal,

- az átvett pénzeszközöket 93 032 eFt-tal,

- a kölcsönök visszatérülését 8 342 eFt-tal

növeli, az 1/b. számú melléklet szerint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg emelését az alábbiak szerint határozza meg:

- a személyi juttatást 172 995 eFt-tal,

- a munkaadókat terhelő járulékot 47 068 eFt-tal,

- a dologi kiadásokat 508 137 eFt-tal,

- a felhalmozási kiadásokat 701 068 eFt-tal,

- a pénzeszk. átadást,támogatást(intézm.támog.nélk) 14 307 eFt-tal,

- a kölcsön nyújtást 8 342 eFt-tal

- a hitel kiadásokat 5 400 eFt-tal

növeli ,

- a tartalékot 139 444 eFt-tal

csökkenti az 1/c. sz. melléklet szerint.

(4) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és intézmények együttes

2004. évi költségvetését

16 091 844 eFt bevételre

16 091 844 eFt kiadásra

ezen belül

4 322 918 eFt személyi juttatásra

1 406 242 eFt munkaadókat terhelő járulékra

4 869 388 eFt dologi kiadásra

1 619 099 eFt pénzeszköz átadásra

3 420 002 eFt felhalmozási kiadásra

29 357 eFt kölcsönök nyújtása

355 751 eFt hitel kiadásokra

69 087 eFt tartalékra

módosítja.

2. § (1) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt kiadási előirányzatát 272 999 eFt-tal megemeli a 2. számú mellékletnek megfelelően.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

5 903 985 eFt-ra

ezen belül

3 159 272 eFt személyi juttatásra

1 041 367 eFt munkaadókat terhelő járulékra

1 631 089 eFt dologi kiadásra

9 256 eFt pénzeszköz átadás, támogatásra

63 001 eFt felhalmozási kiadásokra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 5 903 985 eFt.

3. § (1) Az önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint 1844 eFt-tal növeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

51 972 eFt-ra

ezen belül

11 140 eFt személyi juttatásra

2320 eFt munkaadókat terhelő járulékra

32 052 eFt dologi kiadásra

5580 eFt pénzeszköz átadásra

880 eFt felhalmozási kiadásra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 51 972 eFt.

4. § (1) Az önkormányzat FB KFT-vel és a SEM IX. RT-vel való elszámolásának előirányzatait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az FB KFT lakásgazdálkodási kiadási előirányzat

1 487 000 eFt.

ezen belül

1 487 000 eFt dologi kiadás.

(3) A SEM IX RT kiadási előirányzata 380 462 eFt.

ezen belül

144 868 eFt dologi kiadás,

15 000 eFt pénzeszköz átadás, támogatás,

220 594 eFt felhalmozási kiadás.

5. § (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait a 3/c. számú melléklet szerint 132 017 eFt-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

1 850 128 eFt-ra,

ezen belül

1 112 433 eFt személyi jellegű juttatásra

350 163 eFt munkaadókat terhelő járulékra

348 474 eFt dologi kiadásra

9701 eFt felhalmozási kiadásokra

29 357 eFt kölcsönök nyújtására

módosul.

6. § (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatát a 3/d. számú melléklet szerint

307 881 eFt-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

1 637 199 eFt-ra

ezen belül

40 073 eFt személyi jellegű juttatásra

12 392 eFt munkaadókat terhelő járulékra

748 770 eFt dologi kiadásra

833 505 eFt pénzeszköz átadásra

2459 eFt felhalmozási kiadásokra

módosul.

7. § (1) Az önkormányzat a támogatások kiadási előirányzatát a 3/e. számú melléklet szerint 161 321 eFt-tal csökkenti.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 525 542 eFt-ban állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat a felújítási kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint 120 136 eFt-tal emeli meg.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 1 817 196 eFt-ban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat a fejlesztési kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet szerint 316 126 eFt-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 1 449 564 eFt-ban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat a 7. számú melléklete a több éves kihatással járó feladatait tartalmazza éves bontásban.

A melléklet tartalmazza a társasházi hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás összegeit is.

11. § (1) Az önkormányzat a tartalék kiadási előirányzatát 139 444 eFt-tal, csökkenti összesen.

(2) Ezáltal a tartalék kiadási előirányzata 69 087 eFt-ra módosul.

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2004. december 14.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző