A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (IV. 27.) rendelete

a Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 38/2003. (XI. 7.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az adományozásról szóló oklevelet, az emlékérmet a kitüntetetteknek a Ferenc-napi Búcsú nyitó rendezvényén, ünnepélyes keretek között kell átadni.”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2005. április 26.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző