Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (X. 09.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról *