Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról *