Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók, illetve reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéséről, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról *