Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A helyi népszavazást a választópolgárok 10%-a kezdeményezheti.

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (III. 03.) számú rendelete, a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló rendelet módosításáról szóló 26/1996. (VI. 17.) számú, 19/1998. (VI. 24.) számú és 16/2001. (VI. 13.) számú rendelete.

Budapest, 2017. december 14.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző