Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. január 25.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

1a-17. számú melléklet a 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez *