Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, valamint a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját bevétele terhére biztosítja.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2019. március 28.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző