Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2019. szeptember 5.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző