Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról *