Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

1-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) *  E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott várakozási hozzájárulások - a nevelési, oktatási, intézményi időszakos várakozási hozzájárulás kivételével - 2021. május 31. napjáig érvényesek.

Budapest, 2020. november 25.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző