Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról *