Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a „Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest IX. Kerület, Haller utca - Nagyvárad tér - Albert Flórián út - Könyves Kálmán körút - Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) - (38283/8) hrsz-ú közterület - Fehérholló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról *