Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról *