Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról *