Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § 2027. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 5. § 2028. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 6. § 2029. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 7. § 2030. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2023. december 14.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző