Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 24/2003. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) *  Nem létesíthető - e § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - játékkaszinó e rendelet mellékletében meghatározott területeken.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Játékkaszinó létesíthető a Kaposvár Berzsenyi Dániel utca 1-3. szám alatti Kaposvár Pláza területén, valamint a Kaposvár Petőfi téren található 67/2 hrsz alatt felvett ingatlanban.

1/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

2. § Ez a rendelet 2003. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2003. április 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 24/2003. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Az alább felsorolt utcákban I. és II. kategóriába tartozó játékterem nem létesíthető:

A) Történelmi városmag

1. Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól keletre

2. Ady E. utca,

3. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig,

4. Berzsenyi u. a Kontássy u-ig

5. Budai N. A. u.

6. Csokonai V. M. u.

7. Dózsa Gy. u.

8. Európa park,

9. Fő u. a Dózsa Gy. u-ig,

10. Irányi D. u.

11. Kontrássy u.

12. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-ig

13. Kossuth tér

14. Megyeház u.

15. Múzeum u.

16. Noszlopy G. u.

17. Petőfi tér,

18. Rippl-Rónai tér

19. Széchenyi tér

20. Teleki u.

21. Újpiac tér

22. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-ig

23. Városház u.

B) Városközpont

(a történelmi városmagon kívüli rész)

1. Anna u.

2. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u-ig

3. Baross G. u. az Anna u-ig

4. Berzsenyi u. a Kontrássy u-tól a József A. u-ig

5. Ezredév u.

6. Fő u. a Dózsa Gy. u-tól a Tallián Gy. u-ig

7. Iskola köz

8. József Attila u.

9. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-tól - Somssich P. u-ig

10. Németh István fasor a Tallián Gy. u-ig

11. Rákóczi tér

12. Rippl-Rónai J. u.

13. Somssich P. u.

14. Szent Imre u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig

15. Tallián Gy. köz

16. Tallián Gy. u. a Fő u-tól - a Németh I. fasorig

17. Zárda köz

18. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-tól - Somssich P. u-ig

C) Belváros

(a történelmi városmagon és a városközponton kívüli rész)

1. 48-as Ifjúság u.

2. Áchim A. u. (Berzsenyi u-tól nyugatra)

3. Árpád u. a Kisgáti árokig

4. Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u-tól

5. Baross G. u. az Anna u-tól

6. Berzsenyi park

7. Berzsenyi u. a József A. u-tól

8. Bethlen tér

9. Biczó F. köz

10. Biczó F. u.

11. Damjanich u.

12. Dési Huber u.

13. Fodor J. tér

14. Fő u. a Tallián Gy. u-tól

15. *  Füredi u. a 610-es főútig

16. Gábor A. tér

17. Gróf Apponyi A. köz

18. Gróf Apponyi A. u.

19. Hársfa u.

20. *  Honvéd u. a 610-es főútig,

21. *  Hunyadi J. u. a 610-es főútig,

22. *  Irinyi J. u. a 610-es főútig,

23. *  Kanizsai u. a 610-es főútig

24. Kaposi Mór u.

25. Kereszt u.

26. *  Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 610-es főútig,

27. Dr. Kovács S. Gy. u.

28. Laktanya u.

29. Németh I. fasor a Tallián Gy. u-tól

30. Nemzetőrsor

31. *  Pázmány P. u. a 610-es főútig

32. Pete L. u.

33. *  Petőfi u. 610-es főútig,

34. Szántó köz

35. Szántó u.

36. *  Szent Imre u. a 610-es főútig

37. *  Tallián Gy. u. a Németh I. fasortól a 610-es főútig

38. Vár u.

39. Vásártéri u.

40. *  Virág u. a 610-es főútig

41. Vöröstelek u.

42. Bereczk Sándor u.

43. Kaposvári György u.

D)

1. Desedai természetvédelmi terület


  Vissza az oldal tetejére