Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 36/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembevéve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 36/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

A települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az alábbi ingatlanok esetében, a meghatározott településrendezési célok megvalósítása érdekében:

1. Városközponti óvoda létesítése érdekében

398/1 290 m2
398/2 290 m2
400 1729 m2
403/1 513 m2
403/2 488 m2

2. Tömegközlekedési bázisterület és P+R kialakítása érdekében (Cukorgyár, honvédségi terület, vasúti pályaudvar)

2417/29 286747 m2
7131/16 3016 m2

3. Kulturális örökség védelme - történeti park kialakítása érdekében (Nostra ingatlanai)

9062/2 4914 m2
9062/1 1716 m2

4. Parkoló fejlesztés a Városközpontban (Kaposvári Egyetem Művészeti Kar déli oldala, Ruhagyár)

324/2 2703 m2
372/8 129 m2
372/10 14412 m2

5. Városligeti közpark

9077 277 m2
9078 2676 m2
9079 1542 m2

  Vissza az oldal tetejére