Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2006. (X. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító, 2/2006. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III. 3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 22 439 624 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 24 258 455 e Ft-ra, a hiány összege 1 818 831 e Ft-ra változik.

A költségvetési létszámkeret 3259 főre módosul.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 15 355 064 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 15 984 995 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 255 917 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 297 694 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 382 049 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 89 328 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1 302 955 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 7 084 560 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 8 273 460 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 3 915 308 e Ft-ban

- a felújítások összegét 2 892 895 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 174 548 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 38 914 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 4. § (2) bekezdésében a felvehető folyószámla hitel összege 449 700 e Ft-ra változik.

4. § A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 807 468 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. szeptember 21.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

1c.1. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

2a. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

4b.1. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

6a. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 50/2006. (X. 05.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére