Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 52/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Vonaljegy - előre váltott 130 Ft

- gépkocsi vezetőnél 200 Ft

b) Egyvonalas bérletjegy 2825 Ft

c) Egyvonalas fél havi bérletjegy 2047 Ft

d) Összvonalas bérletjegy 3715 Ft

e) Összvonalas fél havi bérletjegy 2697 Ft

f) Összvonalas heti bérletjegy 1233 Ft

g) Arckép nélküli összvonalas bérletjegy 13 100 Ft

h) Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy 1195 Ft

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 200 Ft

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja: 260 Ft”

2. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Díjcsoport Mennyiségi egység Szóló autóbusz Csuklós autóbusz
a) kilométer díj Ft/km 270 345
b) óradíjtétel Ft/óra 1350 1725
c) legcsekélyebb díj
(30 km)
Ft 8100 10 350

3. § E rendelet 2006. november 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. október 17.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére