Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 55/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A rendelet 8. számú mellékletében meghatározott területeken idegenforgalmi szezonban (március 15-től november 30-ig terjedő időszakban)

a) vendéglátóipari előkert részére,

b) legalább 18.00 óráig nyitva tartó üzlet részére, árubemutatás céljára, legfeljebb az üzlet falsíkjától számított 1 méter szélességben és 3 m2 felületen díjmentesség adható”

2. § (1) A R. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2. számú melléklet lép.

(2) A R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.számú melléklet lép.

4. § A R. 8. sz. melléklete az alábbiak szerint egészül ki:

„5. Teleki u. 1-7. és 2-8. szám alatti ingatlanok előtti közterület.

6. Noszlopy u. 2-6. szám alatti ingatlanok előtti közterület.”

E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. november 16.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

2. melléklet az 55/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJAK

(a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

1. IDÉNYJELLEGŰ ÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 2760 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 1601 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 2667 Ft/m2/hó

e) III/B, C és IV. övezet 1352 Ft/m2/hó

f) V. övezet 520 Ft/m2/hó

2. ALKALMI ÉS MOZGÓÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 1134 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 534 Ft/m2/nap

d) III/A. övezet: 1068 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet: 416 Ft/m2/nap

f) a Húsvéti és Karácsonyi Vásár időtartamára - az Önkormányzat által e célra kijelölt közterületen - a bérleti díj 207 Ft/m2/nap

3. VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERT

a) I. övezet A: 534 Ft/m2/hó

b) I. övezet B: 1068 Ft/m2/hó

c) I. övezet C, D: 935 Ft/m2/hó

d) II. övezet: 400 Ft/m2/hó

e) III/A övezet: 801 Ft/m2/hó

f) III/B, C; IV.;V övezet: 208 Ft/m2/hó

4. KIÁLLÍTÁS - ÁRUBEMUTATÁS

a) I. övezet A.B.: 160 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 133 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 106 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 106 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet -

5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 214 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 214 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 104 Ft/m2/nap

6. SÁTORGARÁZS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 2003 Ft/parkoló/hó

c) III/A övezet: 2003 Ft/parkoló/hó

d) III/B, C; IV.;V övezet: -

7. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 81 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 81 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 52 Ft/m2/nap

8. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE

a) I. övezet A.B.: 1258 Ft/m2/hó

b) I. övezet C, D: 1008 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 504 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 755 Ft/m2/hó

e) III/B, C; IV.;V övezet: 300 Ft/m2/hó

9. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET

a) I. övezet A.B.: 1008 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 755 Ft/m2/év

c) II. övezet: 379 Ft/m2/év

d) III övezet: 504 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet: -

10. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL

a) I. övezet A. B.: 2 hónapig 26 Ft/m2/nap

3. hónaptól 49 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D.: 26 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 21 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 26 Ft/m2/nap

e) III/B, C övezet: 16 Ft/m2/nap

f) IV., V. övezet 10 Ft/m2/nap

11. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY VALAMENNYI ÖVEZETBEN

2 Ft/m2/nap, de minimum 3120 Ft/nap

11.A PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

a) I. övezet A., B. 364 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D. és III./A övezet 312 Ft/m2/nap

c) II. övezet 156 Ft/m2/nap

d) III./B,C; IV, V. övezet 104 Ft/m2/nap

12. 1991. I. 1. ELŐTT KÖZTERÜLETRE ÉPÍTETT KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNY

a) I. övezet A. B.: 1008 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 755 Ft/m2/év

c) II. övezet 379 Ft/m2/év

d) III. övezet 504 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet -

13. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

a) I. övezet 936 Ft/m2/nap

b) II. övezet 728 Ft/m2/nap

c) III. övezet 832 Ft/m2/nap

e) IV, V övezet 312 Ft/m2/nap”

3. melléklet az 55/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A Fő utcán és a környékén mobíliák elhelyezési lehetősége az árusítható termékek megjelölésével

Az elhelyezhető mobíliák száma összesen: 2 db

a) Fő u. - Kossuth L. u. betorkollásánál:

1 db fagylalt árusítására alkalmas mobília (IV. 1-X. 30.) (4,0 m2)

b) Fő u. 14-16. ingatlan előtti közterületen:

1 db sült gesztenye, sült alma és sült krumpli árusításra alkalmas mobília”

8. melléklet az 55/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület - bérleti díj fizetése alól mentes területek

1. Fő utca Sétáló utcai szakasza és Európa-Parkkal határos területe (Fő u. 1-31. sz és 2-24. sz.alatti ingatlanok előtti közterület, valamint a Dózsa Gy.u.2.sz. alatti ingatlan Sétáló utca előtti közterülete):

2. Múzeum köz 2-4.sz. alatti ingatlanok előtti közterület:

3. Kossuth Lajos utca 2-4.sz.alatti ingatlanok előtti közterület:

4. Kapos Hotel Ady Endre utcai és Zárda utcai homlokzata előtti közterületek:

5. Teleki u. 1-7 és 2-8 sz. alatti ingatlanok előtti közterület

6. Noszlopy Gáspár u. 2-6. sz. alatti ingatlanok előtti közterület”


  Vissza az oldal tetejére