Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 56/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított-, 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. november 16.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 56/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A bérlő-kiválasztási jog térítési díja

a) egyszobás lakásnál 246 ezer Ft/év

b) másfél szobás lakásnál 271 ezer Ft/év

c) kétszobás lakásnál 296 ezer Ft/év

d) két- és félszobás lakásnál 346 ezer Ft/év

e) háromszobás lakásnál 395 ezer Ft/év”

2. melléklet az 56/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének, valamint a nyugdíjasházban biztosított külön szolgáltatások díjának mértéke

A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke

Komfort fokozat Övezet/mérték (Ft/m2/hó)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Összkomfortos 253,60 189,90 189,90 189,90 189,90 157,30 157,30 189,90
2. Komfortos
- gázfűtéses 222,80 159,60 159,60 159,60 159,60 126,70 126,70 159,60
- egyéb fűtési módú 172,60 128,70 128,70 128,70 128,70 109,20 109,20 128,70
3. Félkomfortos 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
4. Komfort nélküli 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30
5. Szükséglakás 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20

B) A nyugdíjasház bérlői által fizetendő külön szolgáltatások díja: 6880 Ft/hó/fő.

C) A Csiky Gergely Színház által használt szolgálati lakások lakbére az A) pontban meghatározott lakbér 50%-a.

D) A költségalapon meghatározott lakbér induló éves összege az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a, mely lakbér évente a KSH adatai alapján az infláció mértékének megfelelően nő.”


  Vissza az oldal tetejére