Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 70/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló, többször módosított 38/1995. (X. 16.). rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 3. és 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről a (továbbiakban: helyi értékek) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A helyi értékek védelme

a) egyedi védelem és

b) területi védelem lehet.

(2) Az egyedi védelem kiterjedhet

a) az épület egészére (H1);

b) az épület utcai homlokzatára (H2);

c) épület tartozékára illetve kőkeresztre (H3).

(3) A területi védelem (He) kiterjedhet

a) a település olyan összefüggő részére, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli;

b) olyan városrészre, térre, utcára, utcaszakaszra, településsziluettre, kilátásra, ahol a város, illetve a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak.”

2. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi értékek felsorolását e rendelet 1, 2, 3 és 4. számú melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 11. § alatti cím helyébe a következő cím lép:

„H1, H2 és H3 egyedi védelem (az épület egésze, homlokzata, tartozéka és önálló objektum)”

(2) A R. 11. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A védett épülettartozékot az épület elbontása után az új épületbe - felújítás, javítás után - vissza kell építeni.

(8) A kőkeresztek javítását, karbantartását szakképzett restaurátorral kell elvégeztetni.”

4. § A R. 12. § alatti cím helyébe a következő cím lép:

„He területi védelem”

5. § (1) A R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép.

(2) A R. e rendelet 4. számú mellékletével egészül ki.

6. § E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 70/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

H1 védelem alatt álló épületek

Sorszám Megnevezés Címe
1. MTESZ-Székház Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/c-d.
hrsz: 859-858.
2. Bíróság és Ügyészség épülete Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
hrsz: 852
3. Egyetemi épület - volt Leánygimnázium Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
hrsz: 309.
4. Egyetemei épület - könyvtárszárny Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
hrsz: 309
5. Posta - régi épület Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
hrsz: 801/1
6. Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17.
hrsz: 799/1
7. MÁV vasútállomás felvételi épület Kaposvár, Baross G. u. 2.
hrsz: 7131/10
8. MÁV víztorony Kaposvár, Baross G. u. 2.
hrsz:7131/5
9. Középiskola - Kollégium régi épületei Kaposvár, Baross Gábor u. 19.
hrsz: 467/2
10. Irodaépület Kaposvár, Baross G. u. 19.
hrsz: 467/1
11. Katonai Ügyészség Kaposvár, Baross G. u. 19.
hrsz: 472
12. Vízmű - régi tároló Kaposvár, Harsányi János u.
hrsz: 9731
13. Rendőrkapitányság épülete Kaposvár, Damjanich u. 3/a
hrsz: 4215
14. Lakóház Kaposvár, Damjanich u. 3/b
hrsz: 4214
15. Lakóház Kaposvár, Damjanich u. 18.
hrsz: 936/1
16. Lakóház Kaposvár, Damjanic u. 20-22.
hrsz.: 936/1, 936/2
17. Lakóház Kaposvár, Damjanich u. 24.
hrsz.: 936/2
18. Biztósító - székház és lakások Kaposvár, Dózsa Gy. u.1.
hrsz: 407.
19. TIT - székház, volt lakóépület Kaposvár, Dózsa Gy. u. 18.
hrsz: 55.
20. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u.22.
hrsz: 57.
21. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 20.
hrsz: 492/4.
22. Volt iskolaépület Kaposvár, Fő u. 2.
hrsz: 2.
23. Lakóház és üzletek - Anker ház Kaposvár, Fő u. 12.
hrsz: 15.
24. Kodály Zoltán Általános Iskola Kaposvár, Fő u. 44.
hrsz: 393
25. Lakóház Kaposvár, Gábor Andor tér 1.
hrsz.: 4213/3
26. Lakóház Kaposvár, Gábor Andor tér 2.
hrsz.: 4213/3
27. „Takács-kúria” Kaposvár, Ivánfahegy 4.
hrsz: 2572
28. Pamutfonó utcai tömb Kaposvár, Jutai u. 24.
hrsz: 5772/8
29. Római Katolikus Templom és kereszt Kaposvár, Kaposfüredi u. Szőlőhegyi u. sarokk
hrsz: 15226
30. Kecelhegyi Rk. kápolna Kaposvár, Kecelhegyi u.
hrsz: 9499
31. Kórház épülete
Nőgyógyászati tömb
Kaposvár, Bajcsy - Zs. u. 60.
hrsz: 748.
32. Kórház épülete
Fertőző osztály tömbje
Kaposvár, Bajcsy - Zs. u. 60.
hrsz: 637
33. Kórház épülete
Szemészeti tömb
Kaposvár, Bajcsy - Zs. u. 60.
hrsz: 637
34. Kórház labor épülete és kápolnája Kaposvár, Bajcsy - Zs. u. 60.
hrsz: 637
35. Kórházi épület, volt lakóház Kaposvár, Fő u. 65.
hrsz: 637.
36. Kórházi épület, volt lakóház Kaposvár, Fő u. 67.
hrsz: 637.
37. Városháza régi épülete Kaposvár, Kossuth tér 1.
hrsz: 88.
38. Római Katolikus Püspöki Székesegyház Kaposvár, Kossuth tér
hrsz: 318.
39. Lakóház és üzlet - volt Erzsébet Szálló Kaposvár, Kossuth tér 5.
hrsz: 99.
40. Zeneiskola Kaposvár, Kossuth L. u. 21
hrsz: 854.
41. Református Templom és esperesi hivatal Kaposvár, Kossuth L. u. 23.
hrsz:855
42. Református gyülekezeti ház Kaposvár, Kossuth L. u. 37.
hrsz: 43271, 4327/2.
43. Evangélikus templom és lelkész lakás Kaposvár, Kossuth L. u. 39/b.
hrsz: 4325.
44. Lonkahegyi Rk. Kápolna Kaposvár, Lonkahegyi zártkert
hrsz: 18148
45. Izraelita temető ravatalozója Kaposvár, Mező u.
hrsz: 2271
46. Római Katolikus Plébánia és kereszt Kaposvár, Mező u.
hrsz: 3596/2
47. Római Katolikus Kápolna, Keleti temető Kaposvár, Mező u.
hrsz: 3593/3
48. Keleti temető, Ravatalozó épülete Kaposvár, Mező u.
hrsz: 3593/2
49. Hősök temploma Kaposvár, Mező u.
hrsz: 3956/4
50. Régi siló-lisztraktár Kaposvár, Malom u. 10.
hrsz: 2105
51. Malomépület (Nagymalom) Kaposvár, Malom u. 10.
hrsz: 2105
52. Malom Irodaház (Nagymalom) Kaposvár, Malom u. 10.
hrsz: 2105
53. Lakóház Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 7.
hrsz: 4222.
54. Helyőrségi Klub Kaposvár, Németh I. fasor 7.
Hrsz: 943.
55. Római Katolikus Szt. Imre Templom Kaposvár, Németh I. fasor
hrsz: 798
56. Római Katolikus Szt. Imre Plébánia és Templom Kaposvár, Németh I. fasor 2.
hrsz: 797
57. Iroda- és lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 14.
hrsz: 787
58. Üzletház, volt villanytelep Kaposvár, Noszlopy G. u. 3.
hrsz: 82/6
59. Volt Szivárvány Mozi Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.
hrsz: 82/5
60. Üzletház, volt Szarvas Szálló Kaposvár, Petőfi tér 1.
hrsz: 69.
61. Lakóház Kaposvár, Pécsi u. 13.-15.
hrsz: 3585
62. Lakóház Kaposvár, Pécsi u. 6.
hrsz: 2420/6
63. Lakóház Kaposvár, Pécsi u. 8.
hrsz: 2420/7
64. Cukorgyár
Erőműtelep
Kaposvár, Pécsi u. 10.
hrsz: 2417/15
65. Cukorgyár
Iroda épület
Kaposvár, Pécsi u. 10.
hrsz: 2417/15
66. Cukorgyár
Iroda épület
Kaposvár, Pécsi u. 12.
hrsz: 2417/15
67. Cukorgyár
Lakóház
Kaposvár, Pécsi u. 14.
hrsz: 2417/15
68. Általános Iskola főépülete Kaposvár, Pécsi u. 45.
hrsz: 3360
69. Magtárépület Kaposvár - Répáspuszta
hrsz: 0388/74
70. Üzlet, raktár volt istálló Kaposvár - Répáspuszta
hrsz: 13942/2
71. Rómahegyi Rk. Kápolna Kaposvár, Csalogány u.
hrsz: 6786.
72. Siketnéma Intézet épülete Kaposvár, Sommsich P. u. 8.
hrsz: 857
73. MÁV Nevelőintézet főépülete Kaposvár, Sommsich P .u.15.
hrsz: 923
74. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 20/b.
hrsz: 4179
75. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 29/b.
hrsz: 4220
76. Berzsenyi D. Általános Iskola Kaposvár, Szent Imre u. 29/c-d.
hrsz: 4220
77. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 39.
hrsz: 4231
78. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 45.
hrsz: 4234
79. Irodaház, Nemzeti Bank régi épülete Kaposvár, Széchenyi tér 3.-4.
hrsz: 356
80. Dorottya üzletház, volt Turul Szálló Kaposvár, Széchenyi tér 8.
hrsz: 366
81. Magtárépület Kaposvár, Szőlőhegyi u.
hrsz: 15264
82. Víztorony Kaposvár, Szőlőhegyi u.
hrsz: 15263
83. Iroda és üzletek, volt tűzoltószertár Kaposvár, Teleki u. 9.
hrsz: 10.
84. Általános Iskola épülete, volt Festetics kastély Kaposvár, Toponári u. 44.
hrsz: 13161
85. Magtár Kaposvár, Toponári u.
hrsz: 3656/6
86. Patika épülete Kaposvár, Toponári u. 92.
hrsz: 13639.
87. Római Katolikus Plébánia - régi épület Kaposvár, Zárda u. 2.
hrsz: 317.
88. Transzformátor épülete Kaposvár, Zrínyi M. u.
hrsz: 7169

2. melléklet a 70/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelethez

H2 védelem alatt álló épületek

Sorszám Megnevezés Címe
1. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 4.
Hrsz: 297
2. Lakóház Kaposvár, Ady E. u.5.
Hrsz: 104/1
3. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 6.
Hrsz: 296
4. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 7.
Hrsz: 105
5. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 8.
Hrsz: 295
6. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 9.
Hrsz: 106
7. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 10.
Hrsz: 294
8. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 15.
Hrsz: 111/1
9. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 16. - Berzsenyi u. 2.
Hrsz: 282
10. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 1/b.
hrsz: 540
11. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 3.
hrsz: 539
12. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 13.
hrsz: 534
13. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 29.
hrsz: 525
14. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/b.
hrsz: 860
15. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E.u. 5. - Kossuth L. u. 16.
hrsz: 850
16. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 7.
hrsz: 848
17. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 19.
hrsz: 794
18. Óvoda Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 20.
hrsz: 345
19. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 21.
hrsz: 793
20. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 23
hrsz: 790/1
21. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 25.
hrsz: 789/1
22. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 27.
hrsz: 786
23. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E.u. 31.
hrsz: 771
24. Lakóház Kaposvár, Bajcsy - Zs.E. u. 38/a.
hrsz: 370/1
25. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 44.
hrsz: 375
26. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 46.
Hrsz: 376
27. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 50.
hrsz: 378
28. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 52.
hrsz: 379
29. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 63.
hrsz: 676/1
30. Lakóház Kaposvár, Bajcsy -Zs.E. u. 75/b.
hrsz: 685
31. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs.E. u. 78.
hrsz: 661/2
32. Lakóház Kaposvár, Bartók B. u. 21.
hrsz: 7800
33. Lakóház Kaposvár, Bartók B. u. 28.
hrsz: 8178
34. Lakóház Kaposvár, Bartók B. u. 33.
hrsz: 7806
35. Lakóház Kaposvár, Bartók B. u. 36.
hrsz: 8172
36. Pláza része Kaposvár, Berzsenyi D.u. 1/a.
hrsz: 131/3
37. Lakóház Kaposvár, Berzsenyi D.u. 2/b.
hrsz: 283
38. Lakóház Kaposvár, Cseri u. 31.
hrsz: 8879
39. Lakóház Kaposvár, Cseri u. 35.
hrsz: 8877
40. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2.
hrsz: 47
41. Egykori mozi, ma étterem Kaposvár, Dózsa Gy. u. 3.
hrsz: 409
42. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 6.
hrsz: 49
43. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 7.
hrsz: 411
44. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 8.
hrsz: 50
45. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 9.
hrsz: 412
46. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10.
hrsz: 51
47. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 11.
hrsz: 413
48. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 12.
hrsz: 52
49. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 13.
hrsz: 414
50. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14.
hrsz: 53
51. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 19.
hrsz: 431
52. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 20.
Hrsz: 56
53. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 24.
Hrsz: 58/1; 58/2
54. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 1.
Hrsz: 824
55. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 2.
Hrsz: 822
56. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 3.
Hrsz: 826
57. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 5.
Hrsz: 827
58. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 6.
Hrsz: 819
59. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 7.
Hrsz: 828
60. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 8.
Hrsz: 818
61. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 9.
Hrsz: 830
62. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 11.
Hrsz: 831
63. Orvosi rendelő Kaposvár, Ezredév u. 13.
Hrsz: 832
64. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 17.
Hrsz: 834
65. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 18.
Hrsz: 813
66. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 20-22.
Hrsz: 812
67. Lakóház Kaposvár, Fő u. 3.
Hrsz: 321
68. Lakóház Kaposvár, Fő u. 4.
Hrsz: 8/7
69. Lakóház Kaposvár, Fő u. 5.
Hrsz: 322/1
70. Lakóház Kaposvár, Fő u. 6.
Hrsz: 8/8
71. Lakóház Kaposvár, Fő u. 8.
Hrsz: 8/9
72. Lakóház Kaposvár, Fő u. 13. - Kossuth L. u. 2.
Hrsz: 338
73. Lakóház Kaposvár, Fő u. 14.
Hrsz: 41
74. Lakóház Kaposvár, Fő u. 15.
Hrsz: 339/1
75. Lakóház Kaposvár, Fő u. 16.
Hrsz: 42/2
76. Lakóház Kaposvár, Fő u. 17.
Hrsz: 340
77. Lakóház Kaposvár, Fő u. 18.
Hrsz: 43
78. Lakóház Kaposvár, Fő u. 20.
Hrsz: 44
79. Lakóház Kaposvár, Fő u. 21.
Hrsz: 342
80. Lakóház Kaposvár, Fő u. 22.
Hrsz: 45
81. Lakóház Kaposvár, Fő u. 23.
Hrsz: 349
82. Lakóház Kaposvár, Fő u. 24.
Hrsz: 46
83. Lakóház Kaposvár, Fő u. 25.
Hrsz: 350
84. Lakóház Kaposvár, Fő u. 27.
Hrsz: 351/10
85. Lakóház Kaposvár, Fő u. 29.
Hrsz: 353
86. Lakóház Kaposvár, Fő u. 31.
Hrsz: 361
87. Lakóház Kaposvár, Fő u. 55. - Tallián Gy. u. 1.
Hrsz: 387
88. Lakóház Kaposvár, Fő u. 62.
Hrsz: 596
89. Lakóház Kaposvár, Fő u. 64.
Hrsz: 597
90. Lakóház Kaposvár, Fő u. 66.
Hrsz: 598
91. Lakóház Kaposvár, Fő u. 73.
Hrsz: 635
92. Lakóház Kaposvár, Fő u. 79.
Hrsz: 632
93. Lakóház Kaposvár, Fő u. 99.
Hrsz: 621
94. Lakóház Kaposvár, Irányi D. u. 11.
Hrsz: 34
95. Lakóház Kaposvár, Irányi D. u. 13.
Hrsz: 33
96. Lakóház Kaposvár, Irányi D. u. 17.
Hrsz: 31
97. Lakóház Kaposvár, Iszák u. 29.
Hrsz: 8252
98. Lakóház Kaposvár, Jedlik Á. u. 11.
Hrsz: 7171
99. Lakóház Kaposvár, Jókai M. u. 10.
Hrsz: 8227
100. Lakóház Kaposvár, Jókai M. u. 11.
Hrsz: 8215
101. Lakóház Kaposvár, Jókai M. u. 13.
Hrsz: 8216
102. Lakóház Kaposvár, Jókai M. u. 15
hrsz: 8217
103. Lakóház Kaposvár, József A. u. 7.
hrsz: 211
104. Lakóház Kaposvár, Kaposfüredi u. 181.
hrsz: 15379
105. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 7.
hrsz: 4262
106. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 9.
hrsz: 4263
107. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 17.
hrsz: 4267
108. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 18.
hrsz: 4245
109. Lakóház Kaposvár, Kisfaludy u. 14.
hrsz: 4737
110. Lakóház Kaposvár, Kisfaludy u. 27.
hrsz: 4992
111. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 2/b.
hrsz: 232/2
112. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 5.
hrsz: 300
113. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 6.
hrsz: 234
114. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 7.
hrsz: 290
115. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 8.
hrsz: 278/1
116. Kórház
Igazgatási épület
Kaposvár, Tallián u. 32.
hrsz:748
117. Kórház
Ideggyógyászat épülete
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 60.
hrsz: 637
118. Lakóház Kaposvár, Kossuth tér 4.
hrsz: 100
119. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 8.
hrsz: 335
120. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 10.
hrsz: 333
121. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 15.
hrsz: 327
122. Büntetésvégrehajtási Intézet Kaposvár, Kossuth L. u. 19.
hrsz: 853
123. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 20.
hrsz: 846
124. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 24.
hrsz: 844
125. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 26.
hrsz: 843
126. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 28.
hrsz: 842
127. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 32.
hrsz: 839
128. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 44.
hrsz: 917-919
129. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 62.
hrsz: 4314
130. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 68.
hrsz: 4311
131. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 73.
hrsz: 4346
132. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 83.
hrsz: 4351
133. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 87.
hrsz: 4353
134. Lakóház Kaposvár, Kovács-Sebestény Gy. u. 2.
hrsz: 955
135. Lakóház Kaposvár, Kovács-Sebestény Gy. u. 9.
hrsz: 949
136. Lakóház Kaposvár, Kovács-Sebestény Gy. u. 11.
hrsz: 936/2
137. Lakóház Kaposvár, Múzeum u. 2.
hrsz: 8/1
138. Lakóház Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 16.
hrsz: 4226
139. Lakóház Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 20.
hrsz: 4255
140. Lakóház Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 22.
hrsz: 4257
141. Lakóház Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 26.
hrsz: 4285
142. Lakóház Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 30.
hrsz: 4288
143. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 9.
hrsz: 944
144. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 10.
hrsz: 791/1
145. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 11.
Hrsz: 956
146. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 15.
Hrsz: 958
147. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 16.
Hrsz: 784/5
148. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 18.
Hrsz: 783/2
149. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 19/a.
hrsz: 981
150. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 21.
hrsz: 983, 984
151. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 35.
hrsz: 993
152. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 37.
hrsz: 994
153. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 39.
hrsz: 995
154. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 42.
hrsz: 706
155. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 44.
hrsz: 705
156. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 51.
hrsz: 1024
157. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 55.
hrsz: 1033
158. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 63.
hrsz: 1037
159. Irodaház Kaposvár, Noszlopy G. u. 1.
Hrsz: 82/8
160. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 2.
hrsz: 98
161. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 4.
hrsz: 97
162. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 6.
hrsz: 96
163. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 8.
hrsz: 95
164. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 12.
hrsz: 93
165. Lakóház Kaposvár, Pázmány P. u. 5.
hrsz: 1017
166. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 4.- 5.
hrsz: 433-432
167. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 13.
hrsz: 458
168. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 16.
hrsz: 455
169. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 18.
hrsz: 440
170. Lakóház Kaposvár, Rippl-R. J. u. 2.
hrsz: 235
171. Lakóház Kaposvár, Rippl-R. J. u. 3.
hrsz: 273
172. Lakóház Kaposvár, Rippl-R. J. u. 8.
hrsz: 238
173. Lakóház Kaposvár, Rippl-R. J. u. 19.
hrsz: 263
174. Lakóház Kaposvár, Rippl-R. J. u. 21.
hrsz: 262
175. Lakóház Kaposvár, Rippl-R. J. u. 22.
hrsz: 247
176. Lakóház Kaposvár, Somssich P. u. 14.
hrsz: 836
177. Lakóház Kaposvár, Somssich P. u. 18.
hrsz: 810
178. Lakóház Kaposvár, Streith M. u. 13.
hrsz: 4200
179. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 4.
hrsz: 939
180. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 5.
hrsz: 804
181. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 6.
hrsz: 938
182. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 8.
hrsz: 937
183. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 10.
hrsz: 936
184. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 16.
hrsz: 4201
185. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 18.
hrsz: 4184
186. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 23.
hrsz: 929
187. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 24.
hrsz: 4171
188. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 25.
hrsz: 928
189. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 27.
hrsz: 927
190. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 29.
hrsz: 926
191. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 31.
hrsz: 4227
192. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 55.
hrsz: 4239
193. Lakóház Kaposvár, Széchenyi tér 6.
hrsz: 368
194. Lakóház Kaposvár, Széchenyi tér 7.
hrsz: 367
195. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 1./a
hrsz: 386
196. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 4.
hrsz: 643
197. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 4/b.
hrsz: 645
198. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 8.
hrsz: 648
199. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 12.
hrsz: 650
200. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 33.
hrsz: 965
201. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 42.
hrsz: 976/1
202. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 45.
hrsz: 4112
203. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 52.
hrsz: 3915
204. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 76.
hrsz: 3954
205. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 91.
hrsz: 4088
206. Volt iskola Kaposvár, Teleki u. 2.
hrsz: 88
207. Lakóház Kaposvár, Teleki u. 5.
hrsz: 8/12
208. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 1.
hrsz: 4290
209. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 3.
hrsz: 4291
210. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 4.
hrsz: 4283
211. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 9.
hrsz: 4295
212. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 10.
hrsz: 4280
213. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 13.
hrsz: 4297
214. Lakóház Kaposvár,Töröcske, Fenyves u. 17.
hrsz: 16115
215. Lakóház Kaposvár, Vöröstelek u. 5.
hrsz: 3948/1
216. Lakóház Kaposvár, Vöröstelek u. 12.
hrsz: 3931
217. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 1.
hrsz: 306/1,2,3
218. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 4.
Hrsz: 315
219. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 6.
hrsz: 314
220. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 15.
hrsz: 227
221. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 17.
hrsz: 226
222. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 23.
hrsz: 222
223. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 29.
hrsz: 219/2
224. Üzletek, lakások Kaposvár, Zrínyi M. u. 2.
hrsz.: 7674
225. Lakóház Kaposvár, Zrínyi M. u. 3.
hrsz.: 7140
226. Lakóház Kaposvár, Zrínyi M. u. 16.
hrsz: 7565

3. melléklet a 70/2006.(XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelethez

H3 védelem alatt álló objektumok

Sorszám Megnevezés Címe
1. Kőkereszt Kaposvár, Arany János tér
hrsz.: 4360/1
2. Lakóház
erkélykorlát, kapu
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 11.
hrsz.: 825
3. Kőkereszt
Kaposvár, Bartók B.-Rudnay u. kereszteződése
hrsz.: 7842/2
4. Kőkereszt Kaposvár, Bárczy u. -Kőrösi Csoma S. u sarok
hrsz: 9561/8
5. Kőkereszt Kaposvár, Béla király u. - Gruber u. sarok
hrsz.: 17950
6. Kőkereszt Bartók B. u. - Iszák utca sarok
hrsz.: 8242
7. Lakóház
Kerítés és kapu
Kaposvár, Damjanich u. 5.
hrsz.: 4114
8. Egykori patyolat épülete
Bejárati kapu
Kaposvár, Dombóvári u. 1
hrsz.: 3539
9. Kőkereszt Kaposvár, Egyenesi u. 45. előtt
hrsz: 10635
10. Harangláb és kőkereszt Kaposvár, Fészerlakpuszta
hrsz.: 0328/17
11. Kőkereszt Kaposvár, Guba S. 24. előtt
hrsz: 3630
12. Lakóház
homlokzati dombormű
Kaposvár, Hársfa u. 5.
hrsz.: 2417/5
13. Lakóépület
Erkély
Kaposvár, Irányi D. u. 19.
hrsz.: 30
14. Lakóépület
Kapu és ablak virágtartók
Kaposvár, József A. u. 11.
hrsz.: 209
15. Lakóház
kerítés, kapu
Kaposvár, Kassa u. 11.
hrsz.: 4264
16. Lakóház
Homlokzati szobrok
Kaposvár, Kisfaludy u. 35.
Hrsz.: 4997
17. Kőkereszt Kaposvár, Lonkahegyi zártkert
Hrsz.: 18175
18. Lakóépület
Kapu és pinceablak rácsai
Kaposvár, Németh I. fasor 65.
Hrsz.: 1038
19. Gyógyszertár
Bejárat feletti dombormű
Kaposvár, Pécsi u. 2.
Hrsz.: 2404
20. Harangtorony és kőkereszt Kaposvár, Pécsi u.
Hrsz.: 3229
21. Lakóépület
Bejárati kapu
Kaposvár, Rippl R. u. 1.
Hrsz.: 274
22. Kőkereszt Kaposvár, Szentjakabi zártkert
Hrsz.: 17148
23. Kőkereszt Kaposvár, Szigetvári utca vége
Hrsz.: 10721
24. Lakóépület
Utcai főkapu
Kaposvár, Tallián Gy. u. 3.
Hrsz.: 385/1
25. Lakóépület
Kapu
Kaposvár, Tallián Gy. u. 41.
Hrsz.: 971
26. Lakóépület
Kapu
Kaposvár, Tallián Gy. u. 89.
Hrsz.: 4089
27. Kőkereszt és fa harangláb
Kaposvár, Toponári zártkert
Hrsz.: 20807
28. Kőkereszt Kaposvár, Toponári régi temető
Hrsz.: 13725
29. Harangláb és kőkereszt Kaposvár, Töröcske, Harang u.
Hrsz.: 16205
30. Kőkereszt Kaposvár, Töröcske, Fenyves u. 29.
Hrsz.: 16084
31. Kőkereszt Kaposvár, Töröcske, Fenyves u. 72.
Hrsz.: 16156
32. Kőkereszt Kaposvár, Töröcske
Hrsz.: 02260/3
33. Kőkereszt Kaposvár, Töröcske
Hrsz.: 02260/3
34. Kőkereszt Kaposvár, Füredi u.
Hrsz.: 15127/1
35. Kőkereszt Kaposvár, Kaposfüredi u. - Orgona u. sarok
Hrsz.: 15182/70
36. Kőkereszt Kaposvár, Füredi út - Margit templom
Hrsz.: 4865
37. Kőkereszt Kaposvár, Petőfi u. 19. előtt
Hrsz.: 4802/1
38. Kőkereszt Kaposvár, Mező u. Hősök temploma mellett
Hrsz.: 3596/4
39. Kőkereszt Kaposvár, Kaposfüredi u.
Hrsz.: 15181/5

4. melléklet a 70/2006.(XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelethez

He védelem alatt álló területek

Sorszám Megnevezés Címe
1. Városközpont területe Határai:
Északon:
József A. utca
Somssich Pál utca
Németh István fasor
Keleten:
Tallián Gyula utca
Anna utca
Délen:
Gyékényes-Dombóvár vasútvonal
Nyugaton:
Berzsenyi Dániel utca
2. Volt Tisztviselő telep Határai:
Északon: Arany János utca
Keleten: Szent Imre utca
Délen: 48-as Ifjúság útja
Nyugaton: Kossuth Lajos utca
3. Hősök temetője Kaposvár, Szigetvári út
Hrsz.: 10716
4. Kálvária a toponári városrészben Kaposvár-Toponár, Orci út
Hrsz.: 13237
5. Izraelita temető Kaposvár, Mező út
Hrsz.: 2271
6. Damjanich utcai lakótömb Kaposvár, Damjanich u. 18,20,22,24.
Szent Imre utca 10,
Dr. Kovács - Sebestény Gy. u. 11.
Hrsz.: 936/1,
7. Gábor Andor téri és Hunyadi J. utcai társasházak Kaposvár, Gábor A. tér 1,2.
Hunyadi János u. 1,3,5.
Hrsz: 4213/2, 4212/2, 4212/7, 4212/6,4212/1, 4213/4
8. Hársfa utcai lakóházak Kaposvár, Hársfa utca 3,5,7,9.
Hrsz.: 2417/3-8

  Vissza az oldal tetejére