Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 73/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló - többször módosított - 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló - többször módosított - 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata helyileg védetté nyilvánítja a „Deseda és környezete” elnevezéssel a külön önkormányzati rendeletben *  a Deseda tó mellett fekvő helyi jelentőségű védett természeti területként jelölt területet.

(2) A védetté nyilvánított ingatlanok részletes listáját e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

2. § A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) A terület természetvédelmi kezelője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

(2) A területen mezőgazdasági művelés agrotechnikai munkái csak a rétegvonalakkal párhuzamosan végezhetők. Sáncolás, teraszozás a környezetet alapvetően megváltoztatja, ezért nem engedélyezhető.

(3) A vízparttól számított 100 m-es sávon, évenkénti talajmozgással járó művelés nem végezhető. Évelő mezőgazdasági kultúrák termesztését kell folytatni, amelyek a terület állandó növényborítottságát biztosítják.

(4) A területen légi növényvédelem nem végezhető. Előnyben kell részesíteni a biológiai és mechanikai növényvédelmet.”

3. § (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) A R. e rendelet mellékletével egészül ki.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 1., 2. és 3. számú melléklete hatályát veszti.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 73/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

1. 13008/35-38 hrszú ingatlan

2. 0443/2 hrszú ingatlan

3. 0511/7-13 hrszú ingatlanok

4. 0511/15-25 hrszú ingatlanok

5. 0511/27-29 hrszú ingatlanok

6. 0511/32-45 hrszú ingatlanok

7. 0536 hrszú ingatlan

8. 0493/16 hrszú ingatlan

9. 0493/18-30 hrszú ingatlanok

10. 0493/32-41 hrszú ingatlanok

11. 0494/1-3 hrszú ingatlanok

12. 0497/9-18 hrszú ingatlanok

13. 0497/116-117 hrszú ingatlanok

14. 0511/33-47 hrszú ingatlanok

15. 0534/35 hrszú ingatlan

16. 0534/37-60 hrszú ingatlanok

17. 0538 hrszú ingatlan

18. 0489 hrszú ingatlan

19. 0491/1-2 hrszú ingatlanok

20. 0511/2 hrszú ingatlan

21. 0517/5-18 hrszú ingatlanok

22. 0517/27-39 hrszú ingatlanok

23. 0521/1-30 hrszú ingatlanok

24. 05271 hrszú ingatlan

25. 0527/4-54 hrszú ingatlanok

26. 0522/6-247 hrszú ingatlanok

27. 0420/3-8 hrszú ingatlanok

28. 0421 hrszú ingatlan

29. 0424/6-7 hrszú ingatlanok

30. 0424/5 hrszú ingatlan

31. 0425/4-5 hrszú ingatlanok

32. 0425/7-11 hrszú ingatlanok

33. 0425/14-19 hrszú ingatlanok

34. 0435/2 hrszú ingatlan

35. 0443/5 hrszú ingatlan

36. 0443/7-26 hrszú ingatlanok

37. 0481/4-5 hrszú ingatlanok

38. 0434/3 hrszú ingatlan

39. 0425/1 hrszú ingatlan

40. 0474/11 hrszú ingatlan

41. 0485 hrszú ingatlan

42. 0479/4 hrszú ingatlan

43. 0487 hrszú ingatlan

44. 0488 hrszú ingatlan

45. 0537 hrszú ingatlan

46. 0443/8 hrszú ingatlan

47. 0447/5 hrszú ingatlan

48. 0435/1 hrszú ingatlan

49. 20733/36 hrszú ingatlan

50. 0484 hrszú ingatlan

51. 20746/1 hrszú ingatlan

52. 0447/4 hrszú ingatlan

53. 13008/35-39 hrszú ingatlanok

54. 13008/2 hrszú ingatlan

55. 0447/3 hrsz-ú ingatlan

56. Kaposfüredi zártkertek 20001-20173, valamint a 20176/3-23 hrsz-ú ingatlanok

57. Toponári szőlőhegy 20604-20901/27 hrsz-ú ingatlanok

58. Desedai zártkert 23702-23796 hrsz-ú ingatlanok”


  Vissza az oldal tetejére