Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet alapján támogatásban részesíthetők:

a) kaposvári székhelyű társadalmi, gazdasági, civil szervezetek;

b) önkormányzati és településrészi programok, beruházások, rendezvények lebonyolítása kapcsán költségvetési intézmények;

c) nemzetközi kapcsolatok tárgyában költségvetési intézmények.”

2. § A R. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Társadalmi, gazdasági szervezetek, illetve költségvetési intézmények a helyi közösségek, valamint magánszemélyek által megjelölt célra nyújtott támogatás felhasználása során közreműködhetnek, támogatás részükre megállapítható.”

3. § E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére