Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 32/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló - a 47/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelettel módosított - 26/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló - a 47/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelettel módosított - 26/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátására az alábbi saját fenntartású közművelődési intézményeket - megfelelő létszámú és felkészültségű szakembert alkalmazva - működteti:

a) Együd Árpád Általános Művelődési Központ;

b) Művészetek Kincsesháza.”

2. § E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére