Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 37/2007. (X. 04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító, 2/2007. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetését megállapító 2/2007. (III. 2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 20 536 578 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 22 809 028 e Ft-ra, a hiány összege 2 272 450 e Ft-ra változik.

A költségvetési létszámkeret 3082 főre módosul.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 16 315 954 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 16 792 942 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 269 198 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 290 097 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 656 987 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 39 335 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1 684 160 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 4 220 624 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 6 016 086 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 1 955 115 e Ft-ban

- a felújítások összegét 2 766 734 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 178 237 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 73 702 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 4. § (2) bekezdésében a hiány finanszírozására felveendő forrás kiegészítő hitel összege 2.272.450 e Ft-ra, ezen belül felhalmozási célú hitelek összege 1 575 831 e Ft-ra, ebből a 2006. évben kezdődött Panel Plusz Hitelkeret fel nem használt összege 140 727 e Ft-ra módosul. Emellett a felvehető folyószámla hitel összege 696 619 e Ft-ra változik.

4. § A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének (önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) és 2/a számú mellékletének (részben önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) előirányzatai lépnek.

5. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete (önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) és 3/a számú melléklete (részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 833 916 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. szeptember 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére