Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló- többször módosított 7/2000. (II. 29.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet szerinti 2. számú melléklet lép.

2. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

2. melléklet 54/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(1. sz. változat)

KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJAK

(a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

1. IDÉNYJELLEGŰ ÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 2967 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 1721 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 2867 Ft/m2/hó

e) III/B, C és IV. övezet 1453 Ft/m2/hó

f) V. övezet 559 Ft/m2/hó

2. ALKALMI ÉS MOZGÓÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 1219 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 574 Ft/m2/nap

d) III/A. övezet: 1148 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet: 447 Ft/m2/nap

f) a Húsvéti és Karácsonyi Vásár időtartamára - az Önkormányzat által e célra kijelölt közterületen - a bérleti díj 223 Ft/m2/nap

3. VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERT

a) I. övezet A: 574 Ft/m2/hó

b) I. övezet B: 1148- Ft/m2/hó

c) I. övezet C, D: 1005 Ft/m2/hó

d) II. övezet: 430 Ft/m2/hó

e) III/A övezet: 861 Ft/m2/hó

f) III/B, C; IV.;V övezet: 224 Ft/m2/hó

4. KIÁLLÍTÁS - ÁRUBEMUTATÁS

a) I. övezet A.B.: 172 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 143 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 114 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 114 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet -

5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 230 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 230 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 112 Ft/m2/nap

6. SÁTORGARÁZS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 2153 Ft/parkoló/hó

c) III/A övezet: 2153 Ft/parkoló/hó

d) III/B, C; IV.;V övezet: -

7. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 87 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 87 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 56 Ft/m2/nap

8. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE

a) I. övezet A.B.: 1352 Ft/m2/hó

b) I. övezet C, D: 1084 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 542 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 812 Ft/m2/hó

e) III/B, C; IV.;V övezet: 323 Ft/m2/hó

9. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET

a) I. övezet A.B.: 1084 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 812 Ft/m2/év

c) II. övezet: 407 Ft/m2/év

d) III övezet: 542 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet: -

10. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL

a) I. övezet A. B.: 2 hónapig 28 Ft/m2/nap

3. hónaptól 53 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D.: 28 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 23 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 28 Ft/m2/nap

e) III/B, C övezet: 17 Ft/m2/nap

f) IV., V. övezet 11 Ft/m2/nap

11. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY VALAMENNYI ÖVEZETBEN

2 Ft/m2/nap, de minimum 3354 Ft/ nap

11.A. PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

a) I. övezet A., B. 391 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D. és III./A övezet 335 Ft/m2/nap

c) II. övezet 168 Ft/m2/nap

d) III./B, C; IV, V. övezet 112 Ft/m2/nap

12. 1991.I.1. ELŐTT KÖZTERÜLETRE ÉPÍTETT KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNY

a) I. övezet A. B.: 1084 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 812 Ft/m2/év

c) II. övezet 407 Ft/m2/év

d) III. övezet 542 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet -

13. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

a) I. övezet 1006 Ft/m2/nap

b) II. övezet 783 Ft/m2/nap

c) III. övezet 894 Ft/m2/nap

e) IV, V övezet 335 Ft/m2/nap”


  Vissza az oldal tetejére