Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 72/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletének A) és B) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke, melyek az általános forgalmi adót is tartalmazzák

Komfort fokozat Övezet/mérték (Ft/m2/hó)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Összkomfortos 267,80 200,50 200,50 200,50 200,50 166,10 166,10 200,50
2. Komfortos
- gázfűtéses 235,30 168,50 168,50 168,50 168,50 133,80 133,80 168,50
- egyéb fűtési módú 182,30 135,90 135,90 135,90 135,90 115,30 115,30 135,90
3. Félkomfortos 50,70 50,70 50,70 50,70 50,70 50,70 50,70 50,70
4. Komfort nélküli 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90
5. Szükséglakás 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10

B) A nyugdíjasház bérlői által fizetendő külön szolgáltatások díja: 7190 Ft/hó/fő.”

2. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 49/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Kaposvár, 2007. december 20.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére