Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2007. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

19 884 588 e Ft bevétellel

21 653 958 e Ft kiadással

4 377 647 e Ft többlettel

4 373 762 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal

3885 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményével

4 309 492 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 16 374 623 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 16 155 629 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 593 041 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 370 540 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 538 778 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 53 950 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1 542 566 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3 509 965 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 5 498 329 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 1 495 884 e Ft-ban

- a felújítások összegét 1 451 733 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 260 142 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 58 540 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet (önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) és a 2/a számú melléklet (részben önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) szerint fogadja el.

A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben (önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) és a 3/a számú mellékletben (részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

8. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A pénzmaradvány az intézmények esetében 664 275 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 3 641 332 e Ft. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi eredményét 3885 e Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználása a 2/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően történhet.

Az Önkormányzati vagyon

9. § Az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 64 530 773 e Ft-ban állapítja meg.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. április 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1-me melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1.4. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1c.1. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2a. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2b. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

3b. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

6a. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

11e. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

11f. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

12.1. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

12.2. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 15/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére