Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztosról szóló - többször módosított - 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelet

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100/D. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletre az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati biztosról szóló - többször módosított - 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) preambuluma helyébe a következő preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100/D. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletre az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § (1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 2., 3. és 5. §-ában a „Közgyűlés” szövegrész helyébe a „Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága” szövegrész lép

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére