Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 70/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A talajterhelési díjról szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-al egészül ki:

„5/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére