Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 85/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A települési folyékony hulladék külön önkormányzati rendeletben *  meghatározott ártalmatlanítási díja:

a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között 450 Ft/m3.

b) vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, valamint szombaton 6 óra előtt és 16 óra után 770 Ft/m3.

A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.”

2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére