Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 86/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltatás díját a Közgyűlés határozza meg. A folyékony hulladék gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb:

a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között nyújtott szolgáltatás esetén

- 2.936 Ft fordulónkénti alapár + ÁFA, valamint

- 593 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + ÁFA.

b) Vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, valamint szombaton 6 óra előtt és 16 óra után nyújtott szolgáltatás esetén

- 2.936 Ft fordulónkénti alapár + ÁFA, valamint

- 906 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + ÁFA.”

2. § A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 86/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Melléklet az 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátásával 2009. január 1-től 2011. december 31-ig az alábbi szolgáltatót bízza meg:

Azonosító szám: Szolgáltató:
1 Kapos Clean Kft.”

  Vissza az oldal tetejére