Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 89/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2009. évi XLVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. §-ában és az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki tervdokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú mellékletében foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § (1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 4. § (4) és 6. § (4) bekezdése hatályát veszti.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 89/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használat módja I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján) helyi rendezvények esetében
Ft/m2/nap
455 359 326 326 326
Megállító tábla
Ft/m2/nap
326 245 245 245 245
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján
Ft/m2/hó
2.448 1.957 1.632 1.632 1.632
Villanyoszlopokon elhelyezett reklámtáblák, hirdető felület nagysága alapján, felületenként
Ft/m2/hó
1.469 1.142 980 980 980
Politikai célú hirdetés (kivéve az Önkormányzat által kihelyezett mobiliák)
Ft/m2/nap
195 145 106 106 106
Óriásplakát hirdető felülete
Ft/m2/hó
- 1.388 1.388 1.388 1.388

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére