Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § Az Önkormányzat adósság- és hitelállományát lejárat szerinti, hitelezők szerinti és eszközök szerinti bontásban a költségvetés teljesítéséről szóló (továbbiakban: zárszámadási) rendelete e rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal mutatja be.”

2. § A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § Az Önkormányzat összevont

a) pénzforgalmi mérlegét a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 2. számú melléklete;

b) egyszerűsített mérlegét csak a zárszámadási rendelet e rendelet 3. számú melléklete;

c) a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 4. számú melléklete;

d) a bevételek jogcímcsoportonkénti megbontását a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 5. számú melléklete

e) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 6. számú melléklete

f) a közvetett támogatásokat a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 7. számú melléklete

szerinti tartalommal mutatja be a költségvetés megállapításakor előzetes adatok, a zárszámadásban tényleges adatok alapján.”

3. § (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 6. számú mellékletként e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki.

(4) A R. 7. számú mellékletként e rendelet 4. számú mellékletével egészül ki.

4. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 92/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 92/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 92/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 92/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére