Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 94/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 78/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A telekadóról szóló 78/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A telekadó mértéke a külön önkormányzati rendeletben2 meghatározott Városközpont, Belváros I, Belváros II, Belváros III. városrendezési körzetben fekvő ingatlanok esetében 208,- Ft/m2”.

„(3) Kaposvár közigazgatási területén (2) bekezdésben nem jelölt területen a telekadó mértéke 126,- Ft/m²”.

2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére