Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2009. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

22 690 149 e Ft bevétellel

22 570 769 e Ft kiadással

2 501 160 e Ft többlettel

2 500 614 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal

546 e Ft vállalkozási tevékenység tartalékkal

2 434 933 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 18 002 539 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 17 148 041 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 232 903 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 085 933 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 5 125 029 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 82 794 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 2 491 487 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 4 687 610 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 5 422 728 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2 968 781 e Ft-ban

- a felújítások összegét 937 237 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 301 881 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 167 329 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

8. § (1) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a pénzmaradvány elszámolás ellenőrzésére elrendelt célvizsgálat javaslata és az intézményi egyeztetéseken javasolt korrekciók alapján a 10/c. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 431 734 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 2 003 199 e Ft. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) eredményét 546 e Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználása a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően történhet.

Az Önkormányzati vagyon

9. § Az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 67 942 514 e Ft-ban állapítja meg.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. április 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

4.1. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10e. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

12.1. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

12.2. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére