Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1-én lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2011. április 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére