Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet 2011. augusztus 25-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Kaposvár, 2011. augusztus 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 40/2011.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére