Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2011. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. november 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2011. november 10.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére