Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) A rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül;

a) A K17, K18, K23, K24. tervlapjai, Hársfa u.- Fő u.- Pécsi u.- 3592 hrsz-ú út- Dombóvári út- Gyár u.- Tavasz u.- Zöldfa u.- Pécsi u.- Kapos folyó- Baross Gábor u. által határolt tömbökre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. melléklete normatartalmának;

b) A K22. tervlap, Izzó u. - Kenyérgyár u.- Dombóvári út- Dr Guba Sándor u. által határolt tömb vonatkozó normatartalma e rendelet 2. melléklete normatartalmának;

c) A TOP 3. tervlap, Deseda u.- 13008/37 hrsz út- 13008/30 hrsz út- belterületi határ- 13009/24 hrsz út- 13763/3 hrsz út- Kócsag u. által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 3. melléklete normatartalmának;

d) A K16. tervlap, Kaposváry György u.- Malom tó- 9114 hrsz-ú út- Kanizsai u. által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 4. melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

(2) * 

3. § Ez a rendelet 2015. február 28-án lép hatályba.

Kaposvár, 2015. január 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére