Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító, 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1-10. § * 

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2017. február 23.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1me-12. melléklet a 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére