Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

32 713 746 e Ft költségvetési bevétellel

9 513 660 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

12 475 520 e Ft költségvetési kiadással

13 318 763 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

16 433 123 e Ft többlettel

14 935 414 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 13 041 091 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 10 297 778 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 3 225 683 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 860 128 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 4 117 969 e Ft-ban

2.4. működési támogatásértékű kiadást 814 358 e Ft-ban

2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 120 590 e Ft-ban

2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 123 992 e Ft-ban

2.7. az egyéb működési kiadásokat 62 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 17 002 143 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 2 177 742 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 1 068 543 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 409 411 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 421 406 e Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 232 568 e Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 45 814 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 195 553 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 14 739 861 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. § Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 90 281 767 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2017. április 27.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-me melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

7a. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

9a. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

10da. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

10db. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére