Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 28/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdés i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Nem köthető bérleti szerződés)

„i) sátorgarázs elhelyezésére,”

2. § (1) A R. 11. § (3)-(5) bekezdése hatályát veszti.

(2) A R. 2. melléklet 2. f) pontja hatályát veszti.

(3) A R. 2. melléklet 6. pontja hatályát veszti.

3. § * 

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2018. november 15.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 28/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJAK

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

1. ÁRUSÍTÁS az 1. melléklet D. 4. pontban megjelölt helyen és az 5. melléklet 2. pontjában megadott esetben 2325 Ft/m2/hó

2. IDÉNYJELLEGŰ, ALKALMI ÉS MOZGÓÁRUSÍTÁS

a) I./A, B övezet: (kizárólag szilveszteri cikkek) 1900 Ft/m2/nap

b) I./C, D övezet: 1700 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 800 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 1600 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C és IV. övezet: 625 Ft/m2/nap

3. VENDÉGLÁTÓIPARI ELŐKERT, VENDÉGLÁTÓ TERASZ

a) I. övezet A: 805 Ft/m2/hó

b) I. B,C,D, II., III. övezet: 600 Ft/m2/hó

c) IV. övezet: 320 Ft/m2/hó

A téli időszakban (minden év november 01.-március 14.) az előkertek és teraszok bérleti díja az a)-c) pontban rögzített összeg 50%-a

4. KIÁLLÍTÁS - ÁRUBEMUTATÁS

a) I. övezet A, B.: 240 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 200 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 160 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 160 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C és IV. övezet: -

5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 325 Ft/m2/nap

c) III. övezet A: 325 Ft/m2/nap2

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 160 Ft/m2/nap

6. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 125 Ft/m2/nap

c) III. övezet A: 125 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 75 Ft/m2/nap

7. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE

a) I. övezet A, B: 1885 Ft/m2/hó

b) I. övezet C, D: 1510 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 755 Ft/m2/hó

d) III. övezet A: 1130 Ft/m2/hó

e) III. övezet B, C és IV. övezet: 450 Ft/m2/hó

8. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET

a) I. övezet A, B: 1510 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D: 1130 Ft/m2/év

c) II. övezet: 565 Ft/m2/év

d) III övezet: 755 Ft/m2/év

e) IV. övezet: -

9. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL

a) I. övezet A, B: 2 hónapig 40 Ft/m2/nap

3. hónaptól 70 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 40 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 30 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 40 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C: 25 Ft/m2/nap

f) IV. övezet 20 Ft/m2/nap

10. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY VALAMENNYI ÖVEZETBEN

5 Ft/m2/nap, de minimum 4675 Ft/nap

11. PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

a) I. övezet A, B: 545 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D és III. övezet A: 470 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 235 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 155 Ft/m2/nap

12. 1991. I. 1. ELŐTT KÖZTERÜLETRE ÉPÍTETT KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNY

a) I. övezet A, B: 1510 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D: 1130 Ft/m2/év

c) II. övezet: 570 Ft/m2/év

d) III. övezet: 755 Ft/m2/év

e) IV. övezet: -

13. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

a) I. övezet: 1405 Ft/m2/nap

b) II. övezet: 1090 Ft/m2/nap

c) III. övezet: 1245 Ft/m2/nap

e) IV. övezet: 470 Ft/m2/nap

14. NÉGYCSILLAGOS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIZÁRÓLAGOS PARKOLÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

114 395 Ft/parkolóhely/év

15. KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR-ÁLLOMÁS

a) Történelmi városmag és Városközpont: 215 Ft/m2/hó

b) A Történelmi városmag és Városközpont kivételével valamennyi övezetben: 115 Ft/m2/hó

16. GYALOGOS VÉDŐTETŐ

A védőtető szerkezete által elfoglalt és a gyalogosforgalom elől elzárt terület: 110 Ft/m2/nap

A védőtető által lefedett terület:

a) I. övezet A, B:

A védőtető által lefedett terület, amennyiben az igénybevétel oka új épület, felépítmény építése:

150 napig 20 Ft/m2/nap

151. naptól 35 Ft/m2/nap

A bérleti díj az igénybevétel 151. napját követően 30 naponta napi 10%-kal emelkedik.

A védőtető által lefedett terület, amennyiben az igénybevétel oka felújítás, karbantartás:

60 napig 20 Ft/m2/nap

61. naptól 35 Ft/m2/nap

A bérleti díj az igénybevétel 61. napját követően 30 naponta napi 10%-kal emelkedik.

b) I. övezet C, D: 20 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 15 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 20 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C: 15 Ft/m2/nap

f) IV. övezet: 10 Ft/m2/nap

17. AZ ÖNKORMÁNYZATTAL VAGY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ALAPJÁN RUHAGYŰJTŐ KONTÉNEREK KIHELYEZÉSE:

110 Ft/m2/hó

18. KACSAETETŐ AUTOMATA

Valamennyi övezetben 110 Ft/m2/hó

19. IDEIGLENES ÉPÍTMÉNYEK (300 FŐ BEFOGADÓKÉPESSÉGET MEGHALADÓ RENDEZVÉNYSÁTOR) ELHELYEZÉSE

I. övezetben 30 Ft/m2/nap

II. övezetben 25 Ft/m2/nap”


  Vissza az oldal tetejére