Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Kaposvár, 2019. január 31.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére