Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1-10. § * 

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2019. február 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1me-12. melléklet a 4/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére