Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A. B.
Sorszám Parkolóhely Övezet
1. Ady E. u. déli tömbbelső I.
2. Kontrássy közi parkolóház I.
3. Teleki u. I.
4 Somogy parkoló I.
5. Irányi D. u. I.
6. Irányi D. u. tömbbelső I.
7. OTP tömbbelső I.
8. Bajcsy Zs. u. (a Tallián Gy. u-ig) I.
9. Zárda u. (Kossuth tér és Bajcsy-Zs. u. között I.
10. Zárda u. (Bajcsy-Zs. u. - Somssich P. u. között II.
11. Zárda köz II.
12. Széchenyi tér I.
13. Dózsa Gy. u. I.
14. Fő u. (Dózsa Gy. u. - Anna u. között) I.
15. Fő u. (Anna u. és a Kaposi Mór u. között) II.
16. Ady E. u. 12-14. tömbbelső I.
17. Városház u. déli parkoló I.
18. Városház utcai parkolóház I.
19. Rákóczi tér É-i oldal I.
20 Kontrássy u. és köz I.
21 Rippl-Rónai u. II.
22. Szent Imre u. (Bajcsy Zs. u. - Somssich P. u. között) I.
23. Ezredév u. I.
24. Kossuth L. u. (Fő u. - Bajcsy Zs. u-ig) I.
25. Csokonai köz és Fő u. 15-17. tömbbelső I.
26. Megyeház u. (Teleki u-ig) I.
27. Teleki u. (Petőfi térig) I.
28. Teleki tömbbelső I.
29. Anna u. I.
30. Iskola köz II.
31. Gróf Apponyi u. (Laktanya u-ig) I.
32. Gróf Apponyi u. (Laktanya u-tól Hársfa u-ig) II.
33. Gróf Apponyi köz II.
34. Laktanya u. I.
35. Tallián Gy. u. (Németh I. fasorig) I.
36. Németh I. fasor (Tallián Gy u-ig) I.
37. Német I. fasor (Tallián Gy. u-tól a Biczó F. u-ig) I.
38. Tallián Gy. Köz I.
39. Baross G. u. (Laktanya u. és Rákóczi tér közötti szakasza) I.
40. Kossuth L. u. (Bajcsy Zs. u-tól Somssich u-ig) II.
41. Rákóczi tér K-i oldal I.
42. Biczó F. köz II.
43. Kaposi Mór utca II.
44. Kossuth tér 1. mélyparkoló (igénybevétele az 5. pont szerint) III.
45 dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló I
46. Bajcsy- Zs. u. (Kaposi M. u. -Virág u. között) II.
47. Virág u. (Bajcsy-Zs. u. -Németh I. fasor között) II.
48. Németh I. fasor (Biczó F. u.-Virág u. között) II.
49. Biczó F. utca I.
50. Dési Huber u. II.
51. Fő u. (Kaposi M. u.-Virág utca között) II.
52. Bajcsy- Zs. u. (Tallián Gy. u. -Kaposi M. u. között) II.
53. Tallián Gy. u. (Németh I. fasor - Damjanich u. között) II.
54. Damjanich u. (Pázmány P. u. - Tallián Gy. u. között) II.
55. Damjanich u. (Tallián Gy. u. - Szent I. u. között) II.
56. Szent I. u. (Németh I. fasor- Damjanich u. között) II.
57. Kossuth L. u. (Damjanich - Somssich u. között) II.
58. Damjanich u. (Kossuth L. u.- Szent I. u. között) II.
59. Damjanich 1. előtti parkoló II.
60. Damjanich u. (Kossuth L. u.- Pete L. u. között) II.
61. Pete L. u. II.
62. Damjanich u. belső parkoló II.
63. Domus felső parkoló II.
64. Domus alsó parkoló II.

2. § A R. 2. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Várakozási díjtételek: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.)

A. B.
Gépjármű típusa Óradíjak Ft-ban (Áfá-val)
I. övezet II. övezet III. övezet
1. személygépkocsi,
tehergépkocsi
(2,5 t össztömeget meg nem haladó),
H három, vagy több kerekű motor- és segédmotoros kerékpár
275 210 440
2. autóbusz 835 640 -

A minimális parkolási díj az I. övezetben 70 Ft, a II. övezetben 60 Ft, III. övezetben 220 Ft (Áfával).

A Dr. Böszörményi-Nagy Géza parkolóba kórházi kezelésre érkezők a kórházba tartózkodás idejére mentesülnek a díjfizetés alól.”

3. § A R. 2. mellékletének 2.b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Bérletek ára: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.)

A. B. C.
Bérletárak Ft-ban
Általános, valamennyi parkolóra használható Egy meghatározott fizetőparkolóra használható
I. övezet
1. Heti: 2.600.- 1.900.-
2. Havi: 9.500.- 7.000.-
3. Negyedéves: 24.500.- 18.300.-
4. Féléves: 44.000.- 32.900.-
5. Éves: 83.000.- 63.000.-
II. övezet
6. Heti: 2.300.- 1.700.-
7. Havi: 7.500.- 5.400.-
8. Negyedéves: 19.300.- 14.800.-
9. Féléves: 34.600.- 26.500.-
10. Éves: 66.200.- 48.800.-

4. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére